ЗДО Зірочка — Відділ освіти Добропільської РДА

Заклад дошкільної освіти №8 "Зірочка"

Адреса: 85018 Донецька обл., Добропільський р-н, с. Золотий Колодязь, вул. Патріотична, 25-а

Телефон: 050-168-87-13

Електронна адреса: polga6478@gmail.comЗавантажити файл


Завантажити файл

Ольга Вікторівна Пархоменко
Завідуюча закладу дошкільної освіти №8 "Зірочка"

Фотогалерея

Загальна інформація

Органи управління закладу дошкільної освіти «Зірочка» Золотоколодязької сільської ради

    Управління ЗДО «Зірочка» здійснюється Золотоколодязькою сільською радою і відділом освіти Добропільської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Добропільської РДА за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства. Колегіальним постійно діючим органом у ЗДО є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователі, медична сестра, музичний керівник.

Кадровий склад закладу дошкільної освіти «Зірочка»

Колектив закладу дошкільної освіти згідно штатного розкладу нараховує 19,55 штатних одиниць, з них-педагогічного персоналу 5 осіб:
  директор - 1;
  музичний керівник - 1;
  вихователі - 3.
Якісний склад педагогічних працівників:
  вища освіта - 2;
  базова вища - 3.

Освітні програми за якими здійснюється освітній процес в дошкільному закладі

    Перелік програм, інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану, за якими здійснюється освітній процес у закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році:
    1. Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років.
    2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
    3. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
    4.Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя батьківщина»

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

    Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, на виконання ст.53 Конституції України, ст.ст. 13, 66 Закону України “Про освіту”, ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”, керуючись п.п.3,6 ч.1 ст.32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” ведеться облік дітей від 0 до 7 років, які проживають на території Золотоколодязької сільської ради.

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які відвідують заклад

    Заклад дошкільної освіти розрахований на 30 місць. Фактично відвідують 22 дітей.

Мова освітнього процесу

    Наявність вакантних посад

Наявність вакантних посад

    Психолог – 0,5 ст.

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

    Заклад дошкільної освіти розташований в типовій одноповерховій будівлі, загальною площею 470 кв.м. Проектна потужність закладу складає 30 місць (2 різновікові групи). Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 10,5-годинним режимом роботи.
    Загальна площа території закладу 2806 кв.м. Територія дошкільного закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. На майданчику встановлені пісочниці, ігрове та спортивне обладнання.
    Будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.
    В дошкільному закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників.
    В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах є водонагрівачі, технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.
    Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів.
    Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним, холодильним обладнанням.
    Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. Джерелом фінансування дошкільного навчального закладу є Золотоколодязька сільська рада.

Результати моніторингу якості освіти

    Згідно з річним планом закладу дошкільної освіти «Зірочка» «Про проведення моніторингового дослідження якості рівня знань, умінь і навичок дітей» проводилось моніторингове вивчення рівня знань, умінь, навичок дітей старшої дошкільної групи «Пізнайко» (вихователь Коротач Т.А.)
    Результати діагностики знань дітей 3 – го – 6-го р.ж.з основних видів діяльності були такі:
Січень: діагностовано 12 дітей. З них:
  - високий рівень – 0
  - вище середнього – 3 (що складає 25%)
  - середній – 8 (що складає 67%)
  - нижче середнього – 1 (що складає 8%)
  - низький - 0
Загальний рівень розвитку – 3
Травень: діагностовано 11 дітей. З них:
  - високий рівень – 0
  - вище середнього – 4 (що складає 36%)
  - середній – 7 (що складає 64%)
  - нижче середнього – 0
  - низький – 0
Загальний рівень розвитку – 3,3
Зміна в розвитку - +0,3

Річний звіт про діяльність дошкільного закладуПравила прийому до закладу дошкільної освіти

1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі:
    - заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
    - свідоцтва про народження дитини;
    - медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком сімейного лікаря, що дитина може відвідувати довкільний заклад;
    - довідки про епідеміологічне оточення;
    - документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.
2. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:
    - її хвороби, карантину;
    - санаторного лікування та реабілітації;
    - на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
    - у літній оздоровчий період (75 днів).
3. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:
    - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
    - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;
    - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;
    - якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин протягом 1-го місяця.
4. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти не менш, як за 10 календарних днів, письмово.
5. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

Права та обов’язки батьків:

Батьки мають право:

 • вибирати заклади дошкільної освіти та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;  • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
 • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
 • виконувати режим дня дошкільного закладу;
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
 • стежити за реальним станом здоров'я дитини;
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або з стаціонара із зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
 • не забирати дітей в нетверезому стані;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей;
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • відвідувати батьківські збори;
 • виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Розмір плати за харчування

    Батьківська плата за харчування нараховується за фактичне перебування дитини в закладі у розмірі 40%. Для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС та дітей військовослужбовців харчування в закладі безкоштовне. Для дітей з багатодітних родин розмір плати становить 50% (наказ МОН від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей в державних і комунальних закладів дошкільної освіти»).
Для отримання пільг на сплату за харчування у ЗДО потрібно надати такі документи:
 1.Діти із багатодітних сімей:
  - посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 2.Діти із малозабезпечених сімей:
  - довідка з управління праці та соціального захисту населення (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:
  - виписка рішення про опікунство (копія);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 4.Діти із сімей військовослужбовців-учасники АТО:
  - довідка з військової частини, що учасник на даний момент перебуває в зоні АТО (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі

Профілактика жорстокого поводження з дітьми в дитячому садку
Кожним зверненням до дитини — словом, інтонацією, жестом, і навіть мовчанням — ми повідомляємо їй не лише про себе, свій стан, а й про неї, частіше — саме про неї. Від повторюваних знаків схвалення, любові та прийняття у дитини з'являється відчуття: «зі мною все гаразд», «я — хороший». А від сигналів осуду, незадоволення, критики — відчуття «зі мною щось не так», «я — поганий». Емоційна пам'ять дитини фіксує ці відчуття, і вони стають основою формування самооцінки. У ранньому та молодшому дошкільному віці вплив найближчого оточення відіграє вирішальну роль у становленні особистості дитини. З огляду на це колектив дошкільного закладу повинен систематично проводити роботу щодо профілактики жорстокого поводження з дітьми.
Формування у педагогів толерантного ставлення до дітей
Жорстоким поводженням з дітьми у дошкільному закладі можна вважати, зокрема:
    - підвищений тон, крик педагога;
    - необґрунтовані та неадекватно занижені оцінки;
    - сувору дисципліну, яка тримається на страхові;
    - авторитаризм, вимоги без пояснень.
    - фізичне насильство;
    - нехтування інтересами та потребами дитини.
    - неприйняття;
    - погрози або терор;
    - ігнорування психологічних потреб дитини;
    - ізоляція;
    - розбещення.

    Необхідною умовою попередження жорстокого поводження з дітьми є підвищення психологічної та педагогічної обізнаності педагогів. Дуже важливо, щоб педагоги усвідомлювали ті наслідки, до яких призводить жорстоке поводження з дітьми, та розуміли, які дії щодо дітей є жорстокими і де вимогливість межує з жорстокістю. А ще — необхідно формувати у педагогів толерантне ставлення до дітей. Адже педагоги мають за будь-яких умов проявляти великодушність до дітей, поважати їхні права, визнавати право кожної дитини бути іншою, сприймати її такою, якою вона є, вміти поставити себе на місце дитини, співпрацювати з нею на засадах партнерства.
    Щоб домогтися гармонійних стосунків кожного педагога з дітьми, ми проводимо з педагогічним колективом різні форми методичної роботи. Зокрема, тиждень толерантності, тренінги, консультації типу «Гіперактивна дитина: прийоми налагодження довірливих стосунків»
Просвітницька робота з батьками
    З перших років життя дитина «вбирає» все, що бачить і чує у себе вдома, адже її життєдіяльність стає часточкою життя сім'ї. Тож гармонійна та доброзичлива атмосфера сімейних стосунків дуже важлива для зростання малюка. Від доброзичливості найближчого оточення дитини залежить її емоційне і фізичне здоров'я, вміння контактувати з людьми.
    Діти, яких поважають, учаться поважати інших. Про яких турбуються — вчаться виявляти турботу. Яких люблять такими, якими вони є, — вчаться бути терпимими до інших. Так закладаються основи гуманних стосунків батьків і дітей. Тому метою співпраці з родинами вихованців є допомогти батькам зрозуміти і прийняти сучасні гуманістичні ідеї та переконання, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини. Адже батьки часто не розуміють, що їхні дії є жорстокими щодо дитини і можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Тож для попередження жорстокого поводження батьків з дітьми доцільно проводити:
    - інформаційні повідомлення на загальних батьківських зборах «Батьківська влада та обов'язок», «Ефективність виховання без покарань», «Емоційно-особистісні проблеми дитини», «Почуйте серцем голос Вашої дитини»;
    - лекторії «Чи треба карати дитину?», «Безпомилкове виховання».

(06277) 2-87-80
Зв’язок з нами
(06277) 2-87-89
Факс