ЗДО Оленка — Відділ освіти Добропільської РДА

Заклад дошкільної освіти №15 "Оленка"

Адреса: 85063 Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новий Донбас, вул. Шкільна, 19

Телефон: 066-065-91-19

Електронна адреса: alenkad20061986@gmail.comЗавантажити файл


Завантажити файл

Ольга Володимирівна Заблуда
Завідуюча закладу дошкільної освіти №15 "Оленка"

Фотогалерея

Загальна інформація

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти №15 «Оленка» Світлівської сільської ради

    Управління ЗДО №15 «Оленка» здійснюється Світлівською сільською радою і відділом освіти Добропільської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Добропільської РДА за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства. Колегіальним постійно діючим органом у ЗДО є педагогічна рада.

Кадровий склад закладу дошкільної освіти № 15 «Оленка»

Колектив закладу дошкільної освіти згідно штатного розкладу нараховує 9,8 штатних одиниць, з них-педагогічного персоналу 2,4 осіб:
    директор – 1;
    вихователі – 1;
    муз. працівник – 1;
Якісний склад педагогічних працівників:
    базова вища – 1
    середня спеціальна – 2.
Технічний персонал – 6.

Освітні програми за якими здійснюється освітній процес в дошкільному закладі

    Перелік програм, інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану, за якими здійснюється освітній процес у закладі дошкільної освіти:
  1. "Дитина". Освітня програма для дітей від 2 до 6 років. Бєлєнька Г.В., Богніч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І., комплексна , університет. (Лист МОН України № 1/1116163 від 08.11. 2015).
  2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л., комплексна, мандрівець.( Лист МОН України від 09.12.2011 р. № 1/11-11601).
  3. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Шевчук А.С., комплексна, Українська акдемія дитинства, 2017. (Лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).
  4. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя батьківщина». О. Каплуновська , І. Кичата. Парціальна. Тернопіль, Мандрівець 2016. (Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85).
  5. Програма духовно - моральне виховання дітей на християнських цінностях. Ф.Армор., І. Сіданіч., парціальна, Київ – Одеса 2017р. (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-19157 від 29.12.2015 р.).

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

    Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, на виконання ст.53 Конституції України, ст.ст. 13, 66 Закону України “Про освіту”, ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”, керуючись п.п.3,6 ч.1 ст.32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” ведеться облік дітей від 0 до 6 років, які проживають на території с. Новий Донбас.

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які відвідують заклад

    Заклад дошкільної освіти розрахований на 15 місць. Фактично відвідують 15 дітей (віком від 1 до 6 років).
Мова освітнього процесу – державна.
Наявність вакантних посад: Вакансії відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

    Заклад дошкільної освіти розташований в типовій одноповерховій будівлі, загальною площею 230 кв.м. Проектна потужність закладу складає 15 місць (1 різновікові група). Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 10,5-годинним режимом роботи.
    Загальна площа території закладу 470 кв.м. Територія дошкільного закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. Група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, на яких встановлені пісочниці, ігрове та спортивне обладнання.
    Будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.
    В дошкільному закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників.
    В групових приміщеннях створені необхідні умови для освіти , розвитку організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. В групі є водонагрівач, технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.
    Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним, холодильним обладнанням.
    Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. Джерелом фінансування закладу дошкільної освіти є Світлівська сільська рада.

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі:
    - заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
    - свідоцтва про народження дитини;
    - медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком сімейного лікаря, що дитина може відвідувати довкільний заклад;
    - довідки про епідеміологічне оточення;
    - документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.
2. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:
    - її хвороби, карантину;
    - санаторного лікування та реабілітації;
    - на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
    - у літній оздоровчий період (75 днів).
3. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:
    - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
    - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;
    - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;
    - якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин протягом 1-го місяця.
4. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти не менш, як за 10 календарних днів, письмово.
5. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

Права та обов’язки батьків:

Батьки мають право:

 • вибирати заклади дошкільної освіти та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;  • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
 • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
 • виконувати режим дня дошкільного закладу;
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
 • стежити за реальним станом здоров'я дитини;
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або з стаціонара із зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
 • не забирати дітей в нетверезому стані;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей;
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • відвідувати батьківські збори;
 • виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Розмір плати за харчування

    Батьківська плата за харчування нараховується за фактичне перебування дитини в закладі у розмірі 40%. Для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС та дітей військовослужбовців харчування в закладі безкоштовне. Для дітей з багатодітних родин розмір плати становить 50% (наказ МОН від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей в державних і комунальних закладів дошкільної освіти»).
Для отримання пільг на сплату за харчування у ЗДО потрібно надати такі документи:
 1.Діти із багатодітних сімей:
  - посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 2.Діти із малозабезпечених сімей:
  - довідка з управління праці та соціального захисту населення (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:
  - виписка рішення про опікунство (копія);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 4.Діти із сімей військовослужбовців-учасники АТО:
  - довідка з військової частини, що учасник на даний момент перебуває в зоні АТО (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).

Результат моніторингу дітей 5 – 6 річного віку

Всього - 6 дітей

Мовленнєвий розвиток
Низький Середній Високий
Вересень 2018 1 5 0
Травень 2019 1 5 0
Фізична культура
Низький Середній Високий
Вересень 2018 0 6 0
Травень 2019 0 6 0

Річний звіт про діяльність дошкільного закладуПлан заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

    9 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"
    Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Типові ознаки булінгу (цькування) такі:
 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Порядок подання та розгляду заяв щодо випадків булінгу (цькування) у закладі освіти:

 • Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
 • Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України "Про звернення громадян".
 • Здобувач освіти, який став свідком булінгу у закладі, зобов'язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.
 • Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
 • Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 • Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
 • Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
 • Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 • Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО "Ла Страда -Україна" з протидії насильству в сім'ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.

Права і обов'язки учасників освітнього процесу щодо протидії булінгу

Педагогічні працівники:
 • Мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • Зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Поради дітям щодо протидії булінгу (цькуванню):

 • Уникай агресора та перебувай у товаристві друзів. Постійно перебувай у товаристві приятеля, щоб не залишатись наодинці з недругом. Перебувай в оточенні приятелів у транспорті (у шкільному автобусі), у коридорах або на перерві – скрізь, де можна зустріти кривдника. Запропонуй те ж саме своєму другу.
 • Стримуй гнів. Розхвилюватись у зв'язку зі знущанням природно, але саме цього й домагаються агресори. Це змушує їх відчувати себе сильнішими. Намагайся не реагувати плачем, не червоній і не переймайся. Це вимагає великої кількості тренувань, але це корисна навичка дати відсіч агресору. Іноді корисно практикувати стратегію приведення себе в повну рівновагу, наприклад, рахувати до десяти, записувати свої гнівні слова на аркуші паперу, робити глибокий вдих або просто йти. Іноді треба навчати дітей робити непроникний вираз обличчя, поки вони не позбудуться небезпеки (посмішка або сміх можуть провокувати розбишаку).
 • Дій хоробро, йди та ігноруй агресора. Твердо й чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім розвернись й піди. Намагайся ігнорувати образливі зауваження, наприклад, демонструй байдужість чи вдавай, що ти захоплений бесідою по мобільному телефону. Ігноруючи задираку, ти показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він, імовірно, утомиться діставати тебе.
 • Усунь провокаційні фактори. Якщо агресор вимагає від тебе грошей на обід, принось обід із собою.

(06277) 2-87-80
Зв’язок з нами
(06277) 2-87-89
Факс