ЗДО Ластівка — Відділ освіти Добропільської РДА

Заклад дошкільної освіти №12 "Ластівка"

Адреса: 85017 Донецька обл., Добропільський р-н, с. Нововодяне, вул. Донецька, 58

Телефон: 99-6-99, 095-688-59-28

Електронна адреса: swetlana555@ukr.netЗавантажити файл

Світлана Тамазівна Кірсанова
Завідуюча закладу дошкільної освіти №12 "Ластівка"

Фотогалерея

Загальна інформація

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти «Ластівка» Нововодянської сільської ради

    Управління ЗДО «Ластівка» здійснюється Нововодянською сільською радою і відділом освіти Добропільської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Добропільської РДА за погодженням з засновником з дотриманням чинного законодавства. Колегіальним постійно діючим органом у ЗДО є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователі, музичний керівник.

Кадровий склад закладу дошкільної освіти «Ластівка»

Колектив закладу дошкільної освіти згідно штатного розкладу нараховує 7.8 штатних одиниць, з них-педагогічного персоналу 3 осіб:
  директор - 1;
  музичний керівник - 1;
  вихователі - 2.
Якісний склад педагогічних працівників:
  вища освіта - 2;
  базова вища - 1.

Освітні програми за якими здійснюється освітній процес в дошкільному закладі

    Перелік програм, інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану, за якими здійснюється освітній процес у дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році. Освітня програма здійснюється відповідно до Базового компонента дошкі-льної освіти:
    - «Дитина». Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. Автор: Бєлєнька Г.В., Богніч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. Тип програми: комплексна. Видання (збірник) Університет. Затверджене Лист МОН України № 1/1116163 від 08.11.2015 р.
  - Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Автор Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. Тип програми: комплексна. Видання (збірник) Мандрівець. Затверджене Лист МОН України від 09.12.2011 р. № 1/11-11601
  - Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Автор: Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Шевчук А.С. Тип програми: комплексна. Видання (збірник) Українська академія дитинства, 2017. Затверджене: Лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684
  - Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя батьківщина» Автор: О. Каплуновська, І. Кичата. Тип програми: парціальна. Видання (збірник): Тернопіль Мандрівець 2016. Затверджене: Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85

Територія обслуговування, закріплена за закладом дошкільної освіти

    Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, на виконання ст.53 Конституції України, ст.ст. 13, 66 Закону України «Про освіту», ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3,6 ч.1 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ведеться облік дітей від 0 до 7 років, які проживають на території Нововодянської сільської ради.

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які відвідують заклад

Заклад дошкільної освіти розрахований на 15 місць. Фактично відвідують 13 дітей.

Мова освітнього процесу

Державна.

Наявність вакантних посад

Вакансії відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

    Заклад дошкільної освіти розташований в типовій одноповерховій будівлі, загальною площею ____ Проектна потужність закладу складає 15 місць (1 різновікова група). Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 10,5-годинним режимом роботи.
    Загальна площа території закладу 0,2843 га. Територія дошкільного закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. Група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, на яких встановлені пісочниці, ігрове та спортивне обладнання.
    Будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.
    В дошкільному закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників.
    В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах є водонагрівачі, технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників. Для задоволення потреб художньо-естетичного напрямку освітньої діяльності придбані різні види театру: ляльковий, пальчиковий.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти станом на вересень - травень 2018/19 навчального року

    У період з 03.09. 2018 р. по 14.09.2018 р. та з 08.05.2019 р. по 18.05.2019 р. в закладі дошкільної освіти всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог.
    Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соці-умі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (вересень, травень).
    Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також фахівці дотримувались певного алгоритму:

 -Використання діагностичного інструментарію;
 -Використання методів і прийомів (методика обстеження), які до-помагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;
 -За результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

    Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за ді-тьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).
    Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили низький рівень досягнень, а тому важливим буде посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо. Отже, в результаті проведеної роботи маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ЗДО.
    Згідно параметрів оцінювання якості освітнього процесу (де 80 – 90 % - вищий за середній (достатній рівень) освітнього процесу, а 90 – 100 % - високий рівень освітнього процесу) за семи освітніми лініями маємо переважно достатній рівень досягнень засвоєння програми.
    Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть протягом поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів. Таким чином, під час подальших комплексних оцінювань педагоги будуть створювати умови для всебічного формування компетентностей згідно віку. Отже , в цілому по ЗДО №12 маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців:

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог Базового компоненту дошкільної освіти за 2018/19 навчальний рік
№ з/п Освітні лінії Показник на вересень 2018 р у % Показник на травень 2019 р у % Відхилення (+/- у %)
1 Освітня лінія «Особистість дитини» 91 94 +3
2 Освітня лінія «Дитина в соціумі» 92 94 +2
3 Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» 96 100 +4
4 Освітня лінія «Дитина у світі культури» 91 95 +4
5 Освітня лінія «Гра дитини» 93 97 +4
6 Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 90 98 +8
7 Освітня лінія «Мовлення дитини» 70 82 +12

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі:
    - заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
    - свідоцтва про народження дитини;
    - медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком сімейного лікаря, що дитина може відвідувати довкільний заклад;
    - довідки про епідеміологічне оточення;
    - документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.
2. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:
    - її хвороби, карантину;
    - санаторного лікування та реабілітації;
    - на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
    - у літній оздоровчий період (75 днів).
3. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:
    - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
    - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;
    - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;
    - якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин протягом 1-го місяця.
4. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти не менш, як за 10 календарних днів, письмово.
5. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

Права та обов’язки батьків:

Батьки мають право:

 • вибирати заклади дошкільної освіти та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;  • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
 • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
 • виконувати режим дня дошкільного закладу;
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
 • стежити за реальним станом здоров'я дитини;
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або з стаціонара із зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
 • не забирати дітей в нетверезому стані;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей;
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • відвідувати батьківські збори;
 • виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

Розмір плати за харчування

    Батьківська плата за харчування нараховується за фактичне перебування дитини в закладі у розмірі 40%. Для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС та дітей військовослужбовців харчування в закладі безкоштовне. Для дітей з багатодітних родин розмір плати становить 50% (наказ МОН від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей в державних і комунальних закладів дошкільної освіти»).
Для отримання пільг на сплату за харчування у ЗДО потрібно надати такі документи:
 1.Діти із багатодітних сімей:
  - посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 2.Діти із малозабезпечених сімей:
  - довідка з управління праці та соціального захисту населення (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:
  - виписка рішення про опікунство (копія);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).
 4.Діти із сімей військовослужбовців-учасники АТО:
  - довідка з військової частини, що учасник на даний момент перебуває в зоні АТО (оригінал);
  - свідоцтво про народження дитини (копія).

(06277) 2-87-80
Зв’язок з нами
(06277) 2-87-89
Факс