ЗДО Червона Шапочка — Відділ освіти Добропільської РДА

Заклад дошкільної освіти №20 "Червона Шапочка""

Адреса: 85031 Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новофедорівка, вул. Центральна, 71-а

Телефон: 099-493-41-06

Електронна адреса: nata-sparkling20@ukr.netЗавантажити файл


Завантажити файл

Наталя Григорівна Чікарь
Завідуюча закладу дошкільної освіти №20 "Червона Шапочка"

Фотогалерея

Загальна інформація

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

    Управління закладом дошкільної освіти № 20 «Червона Шапочка» здійснюється Криворізькою сільською радою та відділом освіти Добропільської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Добропільської райдержадміністрації за погодженням засновника з дотриманням чинного законодавства.

Кадровий склад

У закладі дошкільної освіти № 20 «Червона Шапочка» Криворізької сільської ради працює 2 педагога:
    - директор;
    - вихователь.
А також 7 працівників обслуговуючого персоналу:
    -помічник вихователя - 1;
    - кухар/праля (за сумісництвом) - 1;
    - сторож - 1;
    - кочегар - 4.
Якісний склад педагогічних працівників:
    Вища освіта (неповна) - 1;
    середня-спеціальна - 1.

Освітні програми

    Зміст освітньої роботи закладу дошкільної освіти відповідає Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:
- «Дитина» - програма розвитку дітей від 2 до 7 років(лист МОН України від 08.12.2010 №1/11-11177);
- «Українське дошкілля» авт.-упоряд. Білан О.І. (лист МОН України від 09.12.2011 №1/11-11601);
- «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку за загальною науковою редакцією Піроженко Т.О. (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684);
- авторська Програма профільної групи з художньо-естетичного напрямку.

Територія обслуговування

    Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, на виконання ст.53 Конституції України, ст.ст. 13, 66 Закону України "Про освіту ", ст. 18 Закону України "Про дошкільну освіту", ст.19 Закону України "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів ", керуючись п.п.3,6 ч.1 ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в дошкільному закладі ведеться облік дітей від народження до 6(7) років (списки), включаючи і таких, які проживають на даній території, але не перебувають на первинному обліку в медичних закладах. До закріпленої за ЗДО території обслуговування належить населений пункт - с. Новофедорівка Добропільського району.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Заклад розрахований на 30 місць.
Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за різновіковими ознаками. Заклад має 1 різновікову групу з денним перебуванням дітей.
  Наповнюваність різновікових груп:
    в групі від 1 до 3 років - до 15 дітей;
    в групі від 3 до 6 років - до 15 дітей.
  Фактична наповнюваність різновікової групи:
    від 1 до 6 років - 8 дітей.
Мова освітнього процесу - державна.
Наявність вакантних посад - відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу

    Заклад дошкільної освіти розташований в типовій одноповерховій будівлі загальною площею 360 кв.м. Проектна потужність закладу складає 30 місць. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним режимом роботи. Територія закладу дошкільної освіти та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. Для групи створено майданчик із зеленими насадженнями, на яких встановлені пісочниці, ігрове обладнання.
    У груповому приміщенні створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групове приміщення повністю забезпечене твердим та м’яким інвентарем, відповідає санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.
    Обладнано студію дитячої творчості, до складу якої входять: музична зала, етнічний музей, картинна галерея.
    Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним, холодильним обладнанням, холодною та гарячою проточною водою.
    Педагоги мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: ноутбуком з підключенням до мережі Інтернет, магнітофоном. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти місцевого бюджету Криворізької сільської ради.

Результат моніторингу дітей 6 річного віку

Всього - 2 дітей

Мовленнєвий розвиток
Низький Середній Високий
Вересень 2018 - - 1
Травень 2019 - - 2
Фізична культура
Низький Середній Високий
Вересень 2018 - 2 -
Травень 2019 - 2 -

Річний звіт про діяльність дошкільного закладуПравила прийому до дошкільного закладу:

Прийом дітей здійснює директор закладу протягом року при наявності місць.
 1. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідні документи:
    - заява від батьків або осіб, які їх замінюють;
    - медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
    - медична довідка про епідеміологічне оточення;
    - свідоцтво про народження дитини;
    - документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.
 2. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:
    - її хвороби, карантину;
    - санаторного лікування та реабілітації;
    - на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
    - у літній оздоровчий період (75 днів).
 3. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:
    - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
    - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;
    - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;
    - якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин протягом 1-го місяця.
 4. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти не менш, як за 10 календарних днів, письмово.
 5. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

Права та обов’язки батьків:

Обов'язки батьків:
 1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – з 7.00 до 8.15 та забирати до 17.30.
 2. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
 3. Приводити в ЗДО здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
 4. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ЗДО.
 5. Якщо під час ранкового прийому в ЗДО у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
 6. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ЗДО, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ЗДО саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.
 7. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.
 8. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.
 9. Вносити плату за харчування до 20 числа кожного місяця.
 10. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).
Під час складання правил використано:
    - Закон України "Про дошкільну освіту".
    - Положення про дошкільний навчальний заклад.
    - Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей в дитячих дошкільних закладах.

Також батьки (законні представники) зобов'язані:
 • закласти основи інтелектуального, фізичного, етичного розвитку дитини в дитячому віці;
 • виконувати Статут ЗДО в частині, що стосується їх прав і обов'язків;
 • своєчасно оплачувати утримання дитини в ЗДО;
 • своєчасно повідомляти про можливу відсутність дитини;
 • сприяти ЗДО у вихованні, навчанні і розвитку вихованця;
 • взаємодіяти з ЗДО за всіма напрямами виховання і навчання дитини.
 • відвідувати загальні і групові збори.

Права батьків:
Батьки (законні представники) мають право:
 • захищати законні права і інтереси дитини;
 • вносити пропозиції по поліпшенню роботи з дітьми, у тому числі організації освітніх і медичних послуг;
 • консультуватися з педагогічними працівниками ЗДО за проблемою виховання і навчання.
 • надавати допомогу і робити добровільні внески на реалізацію статутних завдань.
 • брати участь в суботниках.

Порядок стягування плати за харчування дитин:

 • Оплата батьками (законними представниками) харчування дитини в ЗДО за поточний місяць здійснюється у вигляді передоплати не пізніше 15 чисел попереднього місяця шляхом безготівкових перерахувань (у відділенні любого банку). Вартість харчування складає 40% від загальної суми.
 • Перерахунок плати за харчування дитини в разі його відсутності (хвороби) здійснюється в наступному місяці.
 • Батьки пред'являють документ про оплату вихователю.
 • Пільгова оплата за харчування надається після подачі у бухгалтерію підтверджуючих документів на пільгу та згідно рішення сесії Світлівської сільської ради. Перерахунок здійснюється з моменту подачі документів.

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

    9 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"
    Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Типові ознаки булінгу (цькування) такі:
 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Порядок подання та розгляду заяв щодо випадків булінгу (цькування) у закладі освіти:

 • Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
 • Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України "Про звернення громадян".
 • Здобувач освіти, який став свідком булінгу у закладі, зобов'язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти.
 • Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
 • Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 • Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
 • Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
 • Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 • Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО "Ла Страда -Україна" з протидії насильству в сім'ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.

Права і обов'язки учасників освітнього процесу щодо протидії булінгу

Педагогічні працівники:
 • Мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • Зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Поради дітям щодо протидії булінгу (цькуванню):

 • Уникай агресора та перебувай у товаристві друзів. Постійно перебувай у товаристві приятеля, щоб не залишатись наодинці з недругом. Перебувай в оточенні приятелів у транспорті (у шкільному автобусі), у коридорах або на перерві – скрізь, де можна зустріти кривдника. Запропонуй те ж саме своєму другу.
 • Стримуй гнів. Розхвилюватись у зв'язку зі знущанням природно, але саме цього й домагаються агресори. Це змушує їх відчувати себе сильнішими. Намагайся не реагувати плачем, не червоній і не переймайся. Це вимагає великої кількості тренувань, але це корисна навичка дати відсіч агресору. Іноді корисно практикувати стратегію приведення себе в повну рівновагу, наприклад, рахувати до десяти, записувати свої гнівні слова на аркуші паперу, робити глибокий вдих або просто йти. Іноді треба навчати дітей робити непроникний вираз обличчя, поки вони не позбудуться небезпеки (посмішка або сміх можуть провокувати розбишаку).
 • Дій хоробро, йди та ігноруй агресора. Твердо й чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім розвернись й піди. Намагайся ігнорувати образливі зауваження, наприклад, демонструй байдужість чи вдавай, що ти захоплений бесідою по мобільному телефону. Ігноруючи задираку, ти показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він, імовірно, утомиться діставати тебе.
 • Усунь провокаційні фактори. Якщо агресор вимагає від тебе грошей на обід, принось обід із собою.

(06277) 2-87-80
Зв’язок з нами
(06277) 2-87-89
Факс