Актуальні напрямки діяльності у 2019-2020 навчальному році — Відділ освіти Добропільської РДА
 1. Главная
 2. Інформація
 3. Сторінка психолога Добропільського району
 4. Актуальні напрямки діяльності у 2019-2020 навчальному році

Актуальні напрямки діяльності у 2019-2020 навчальному році

Актуальні напрямки діяльності у 2019-2020 навчальному році:

 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів, вихованців, оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків;
 • допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу та запобігання конфліктам в учнівських колективах, у тому числі і засобами медіації та миробудування;
 • профілактика негативних соціальних явищ в освітньому середовищі, а саме: попередження експлуатації та торгівлі дітьми, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, в т.ч. комерційної сексуальної експлуатації дітей, дискримінації дітей, булінгу та мобінгу; профілактика адиктивної поведінки, захворювання на ВІЛ/СНІД, негативного впливу Інтернет на формування поведінкових моделей дітей, кібербулінгу та кібермобінгу; забезпечення дотримання принципів гендерної рівності в освітньому середовищі;
 • психологічний та соціально-педагогічний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
 • формування усвідомленого батьківства, здорового способу життя, активної громадської позиції, моделей безпечної поведінки у ситуації ризику, відповідального ставлення за власний вибір;

Основні завдання діяльності психологічної служби системи освіти Добропільського району на 2019-2020 навчальний рік:

 • стовідсоткове забезпечення закладів освіти практичними психологами, соціальними педагогами та забезпечення їх кабінетами і персональними комп’ютерами;
 • проведення з керівниками закладів освіти спеціальних занять, семінарів, тренінгів щодо надання інформації про функціональні обов’язки працівників психологічної служби, нормативно-правові засади їх професійної діяльності, розподілення робочого часу та роль у забезпеченні високої ефективності освітніх реформ;
 • покращання методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби;
 • організація, надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;
 • формування в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність);
 • підвищення фахової компетентності педагогічних працівників.
(06277) 2-87-80
Зв’язок з нами
(06277) 2-87-89
Факс